اپلیکیشن آژانس هواپیمایی صفری پرواز

این اپلیکیشن به سفارش آژانس هواپیمایی و مسافرتی صفری پرواز(شیراز)  جهت انتشار مطالب مفید گردشگری و دسترسی بهتر به آخرین تورها و سایر خدمات ارائه شده توسط این آژانس، ایجاد گردیده است.
با استفاده از این اپلیکیشن می توانید:
ازآخرین  تورهای داخلی و خارجی به همراه اطلاعات مربوط به هتل ها آگاه شوید.
از آخرین اخبار آژانس هواپیمایی به صورت لحظه ای با خبر شوند.
از اطاعات گردشگری ضروری آگاه شوید.
و از سایر خدمات درنظر گرفته شده در این اپلیگیشن استفاده نمایید.

دانلود اپلیکیشن از بازار